Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Ďalšie vzdelávanie

OZNAM

Z dôvodu sťahovania CCV do nových priestorov je vybavovanie nedostupné do 21.8.2017.
Taktiež študijná referentka pani Kyselová.

Ďakujeme za pochopenie

CCV PFKU

Ďalšie vzdelávanie

 Diagnostika FASD  (novinka)

Kurz opatrovania v EU

Prihláška na kurz opatrovania

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb

Aktivizácia osôb s ochorením demencie

     Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe

Akreditácia opatrovateľstvo