Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

 

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

OZNAM

Z dôvodu sťahovania CCV do nových priestorov je vybavovanie nedostupné do 21.8.2017.
Taktiež študijná referentka pani Kyselová.

Ďakujeme za pochopenie

CCV PFKU

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

Na tomto mieste si môžete stiahnuť prihlášku vo formáte Word.

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium