Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Študijná literatúra

OZNAM

Z dôvodu sťahovania CCV do nových priestorov je vybavovanie nedostupné do 21.8.2017.
Taktiež študijná referentka pani Kyselová.

Ďakujeme za pochopenie

CCV PFKU

Študijná literatúra

 Elektronické odborné periodiká 

Školská drogová prevencia

Knižné publikácie

   Koncepčný prístup k spracovaniu atestačných prác