Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Študijné programy RŠ

OZNAM

Z dôvodu sťahovania CCV do nových priestorov je vybavovanie nedostupné do 21.8.2017.
Taktiež študijná referentka pani Kyselová.

Ďakujeme za pochopenie

CCV PFKU

Študijné programy RŠ

Študijné programy RŠ rozdelené podľa katedier, ktoré zabezpečujú výučbu jednotlivých predmetov.

 katedra matematiky   Študijné plány

katedra biologie a ekologie   Študijné plány

katedra geografie   Študijné plány

katedra hudby    Študijné plány 

kaedra informatiky    Študijné plány 

   Študijné plány

   Študijné plány      Študijné plány

   Študijné plány