Prezentačná publikácia KU

Aktivity CCV:

 
Inovačno-funkčné vzdelávanie – úvodné stretnutie – 16. 5. – 17. 5. 2014.
Termín ostatných vzdelávacích aktivít bude oznámený na prvom stretnutí.
 
Ukončenie edukačnej prípravy -  10. 6. – 14. 6. 2014.
Atestačné skúšky -  19. 6. – 21. 6. 2014.
 
 

Informácie o prijímacom konaní

Virtuálna prehliadka PF KU

Informačný bulletin PF KU

Univerzitný informačný systém