Archív článkov

Úlohou Centra celoživotného vzdelávania je zabezpečovať a poskytovať funkčný, efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalším cieľovým skupinám študujúcich v Slovenskej...

Aktuálne aktivity CCV

28.04.2014 12:07
Inovačno-funkčné vzdelávanie – úvodné stretnutie – 16. 5. – 17. 5. 2014. Termín ostatných vzdelávacích aktivít bude oznámený na prvom stretnutí.   Ukončenie edukačnej prípravy -  12. 6. – 14. 6. 2014. Atestačné skúšky -  19. 6. – 21. 6. 2014 Viac...
 Informácie o štúdiu na rok 2013-2014
Záznamy: 1 - 3 zo 3