Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Ďalšie vzdelávanie

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

Ďalšie vzdelávanie

 Diagnostika FASD  (novinka)

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Aktivizácia osôb s ochorením demencie

     Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe