Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

 Diagnostika FASD  (novinka)

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Aktivizácia osôb s ochorením demencie

     Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe