Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

 

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

Na tomto mieste si môžete stiahnuť prihlášku vo formáte Word.

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium