Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Kontakty

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,
prihlášky na všetky druhy edukačnej prípravy pre pedagogických a odborných zamestnancov  pred prvou aj pred druhou atestáciou, prihlášky na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a na Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.

Kontakty

Korešpondenčná adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania:
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: jankamoda@gmail.com
 

Odborní asistenti:
Mgr. Katarína Jablonská, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: katarina.jablonska@ku.sk

PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: dominika.pazitkova@ku.sk

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií
o obsahu vzdelávacích programov a prijímanie žiadostí o pridelenie konzultanta:

Mgr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: durajdovalubica@gmail.com

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií v súvislosti
s rozširujúcim štúdiom, doplňujúcim pedagogickým štúdiom a ďalším vzdelávaním:

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Kancelária č.424
E-mail: zuzana.gejdosova@ku.sk
telefón:+421 918 722 129

Kontaktná osoba pre administráciu vzdelávacích programov a študijná referentka:
Jana Kyselová
Kancelária č. A119
E-mail: jana.kyselova@ku.sk
telefón : +421 917 918 704
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 - 15:30 hod.)

Kontakt na Centrum celoživotného vzdelávania
Telefón: +421 918 722 037
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 - 15:30 hod.)

Budova Pedagogickej fakulty v Ružomberku

Mapa

GPS súradnice

49°04'58.9"N 19°16'51.6"E