Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Kontakty

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

Kontakty

Riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania:
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Budova Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Kancelária č. A116
E-mail: jankamoda@gmail.com
 

Odborní zamestnanci:
Mgr. Katarína Jablonská, PhD.
Budova Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Kancelária č. A120
E-mail: katarina.jablonska@ku.sk

PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
Budova Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Kancelária č. A120
E-mail: dominika.pazitkova@ku.sk
 

Ing. Miroslav Špánik, PhD.
Budova Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Kancelária č. A118
E-mail: miroslav.spanik@ku.sk

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií
o obsahu vzdelávacích programov a prijímanie žiadostí o pridelenie konzultanta:

Mgr. Ľubica Ďurajdová
Budova Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Kancelária č. A116
E-mail: durajdovalubica@gmail.com

Kontakt na Centrum celoživotného vzdelávania
telefón: +421 918 722 037
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 - 15:30 hod.)

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií v súvislosti
s rozširujúcim štúdiom, doplňujúcim pedagogickým štúdiom a ďalším vzdelávaním:

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Kancelária č.424
E-mail: zuzana.gejdosova@ku.sk
telefón:+421 918 722 129

Kontaktná osoba pre administráciu vzdelávacích programov a študijná referentka:
Jana Kyselová
Budova Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Kancelária č. A119
E-mail: jana.kyselova@ku.sk
telefón : +421 917 918 704
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 - 15:30 hod.)

Koordinátor CCV PF KU v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči:
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Tel.: 0915 328 583, 0919 327 208
E-mail: dalsievzdelavanie.levoca@gmail.com
WWW stránka: www.ijp.sk

Korešpondenčná adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Budova Pedagogickej fakulty v Ružomberku

Mapa

GPS súradnice

49°04'58.9"N 19°16'51.6"E