PRIDELENIE AKREDITAČNÝCH PRÁV NA DVA PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA – PRÍPRAVNÉ ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe pridelenia akreditačných práv MŠVVaŠ SR od 28.1.2018 Centrum celoživotného vzdelávania PF KU rozšírilo portfólio poskytovaných akreditovaných vzdelávacích programov o nasledujúce dva vzdelávacie programy v rámci aktualizačného – prípravného atestačného vzdelávania:

Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie

Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie

Odborní zamestnanci v školstve – psychológovia a školskí psychológovia sa môžu prihlásiť na vzdelávacie programy v priebehu celého roka.