Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Študijná literatúra

Študijná literatúra

 Elektronické odborné periodiká 

Školská drogová prevencia

Knižné publikácie

   Koncepčný prístup k spracovaniu atestačných prác