Prezentačná publikácia KU

 

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

28.04.2014 12:45

Úlohou Centra celoživotného vzdelávania je zabezpečovať a poskytovať funkčný, efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalším cieľovým skupinám študujúcich v Slovenskej republike.

 

 

 

Informácie o prijímacom konaní

Virtuálna prehliadka PF KU

Informačný bulletin PF KU

Univerzitný informačný systém