Prezentačná publikácia KU

 

Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

28.04.2014 12:45

Úlohou Centra celoživotného vzdelávania je zabezpečovať a poskytovať funkčný, efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalším cieľovým skupinám študujúcich v Slovenskej republike.

 

 

 

Informácie o prijímacom konaní

Virtuálna prehliadka PF KU

Informačný bulletin PF KU

Univerzitný informačný systém