Tabuľky s požadovanými kompetenciami pre vykonanie prvej atestácie pedagogických zamestnancov

Kategória: učiteľ
Podkategória:
Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa
Učiteľ druhého stupňa
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy

Iné kategórie:
Majster odbornej výchovy
Vychovávateľ 
Školský tréner
Školský špeciálny pedagóg

Tabuľky s požadovanými kompetenciami pre vykonanie druhej atestácie pedagogických zamestnancov

Kategória: učiteľ
Podkategória:
Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa
Učiteľ druhého stupňa
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy

Iné kategórie:
Majster odbornej výchovy
Vychovávateľ
Korepetítor – doplníme neskôr
Školský tréner
Školský špeciálny pedagóg