Ukončili sme prihlasovanie na Základný program funkčného vzdelávania, začíname v sobotu 30.9.2023 prezenčne na PF KU, Hrabovská cesta 1, učebňa č. 129 (1.poschodie).

Ak ste do termínu 15.9.2023 zaslali kompletnú prihlášku, ste zaradený do vzdelávania a prišiel Vám mail s pozvánkou na uvedené vzdelávanie.

V pozvánke sú uvedené aj ďalšie plánované termíny prednášok. Prvá prednáška je prezenčná, Vaša účasť je nutná. Tu sa dozviete všetky pokyny k úspešnému absolvovaniu ZP FV.

Ostatné prednášky prebehnú online formou. Povolené sú maximálne 2 absencie, nemusíte sa ospravedlňovať, prezenčné listiny budeme evidovať.

Všetky ďalšie otázky môžete klásť na úvodnom stretnutí – na prvej prezenčnej prednáške.

Ak Vám neprišiel mail s pozvánkou (overte si ešte mail v SPAMe), napíšte prosím mail Dr. Gejdošovej (zuzana.gejdosova@ku.sk), ktorá preverí Vašu prihlášku aj ďalšiu komunikáciu.

Tešíme sa na Vás!