Ukončili sme prihlasovanie na Základný program funkčného vzdelávania, v mesiaci marec začíname.

Ak ste do termínu 15.2.2023 zaslali kompletnú prihlášku, ste zaradený do vzdelávania a prišiel Vám mail s pozvánkou na uvedené vzdelávanie.

V pozvánke sú uvedené aj ďalšie plánované termíny prednášok. Prvá prednáška je prezenčná, Vaša účasť je nutná. Tu sa dozviete všetky pokyny k úspešnému absolvovaniu ZP FV.

Ostatné prednášky prebehnú online formou, povolené sú maximálne 2 absencie. Všetky ďalšie otázky môžete klásť na úvodnom stretnutí – na prvej prezenčnej prednáške.

Ak Vám neprišiel mail s pozvánkou (overte si ešte mail v SPAMe), napíšte prosím mail Dr. Gejdošovej (zuzana.gejdosova@ku.sk), ktorá preverí Vašu prihlášku aj ďalšiu komunikáciu.

Tešíme sa na Vás!