Vzhľadom na zmenenú formu vzdelávania základného modulu funkčného vzdelávania, budú v tejto časti webovej stránky zverejňované materiály k jednotlivým prednáškam.

Po ukončení obmedzení, bude vytvorený priestor na Vaše otázky k uvedeným témam.

Prednášky z dňa 3.10.2020
1. Finančný manažment a školská ekonomika 
2. Majetok 
3. Rozpočet 
4. Úlohy a zadanie 

Prednáška z dňa 26.9.2020 

Termín odovzdania vypracovaných všetkých dištančných úloh je do 15.12.2020.

Vypracované úlohy posielajte na e-mail: zakladnymodulfv@gmail.com.