Prihláška na Funkčné vzdelávanie – základný modul funkčného vzdelávania 
Prihláška na Funkčné vzdelávanie – základný modul funkčného vzdelávania  

Spolu s prihláškou je potrebné poslať aj nasledovné dokumenty:

 –  Diplom o ukončenom vzdelaní

 –  Doklad o vykonanej prvej atestácii (príp. druhej atestácii)

 –  Doklad od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (v prípade nepodpísania Vašej prihlášky riaditeľom alebo zriaďovateľom)

Prihlášky sa posielajú poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Všetky prihlášky, ktoré nám prídu do konca roka 2021, budú zaradené na vzdelávanie až v novom kalendárnom roku.