Prihláška 

Spolu s prihláškou na základný modul funkčného vzdelávania je potrebné poslať aj:

  Doklad o ukončenom vzdelaní (overené)

  Osvedčenie o 1. atestácii (overené)

  Doklad o zrealizovanej platbe

Poplatok za základný modul funkčného vzdelávanie je 169 €. V prípade záujmu vystavenia faktúry, nám pošite (stačí na e-mail ktorémukoľvek zamestnancovi CCV) objednávku (žiadosť) na vystavenie faktúry a poplatok zaplatíte až po jej vystavení.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ZM (základný modul)

Prihlášky na základný modul funkčného vzdelávanie je potrebné poslať najneskôr do 27.8.2021.

Za špecifický symbol, ako je DD MM RR uviesť to, čo je červeným v zátvorke

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR (deň, mesiac, rok Vášho narodenia)
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ZM (základný modul)

Celú dokumentáciu posielajte na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok