Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Študijné programy RŠ

Študijné programy RŠ

Študijné programy RŠ rozdelené podľa katedier, ktoré zabezpečujú výučbu jednotlivých predmetov.

 katedra matematiky   Študijné plány

katedra biologie a ekologie   Študijné plány

katedra hudby    Študijné plány 

kaedra informatiky    Študijné plány 

   Študijné plány

   Študijné plány

   Študijné plány