Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Študijné programy RŠ

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

Študijné programy RŠ

Študijné programy RŠ rozdelené podľa katedier, ktoré zabezpečujú výučbu jednotlivých predmetov.

 katedra matematiky   Študijné plány

katedra biologie a ekologie   Študijné plány

katedra hudby    Študijné plány 

kaedra informatiky    Študijné plány 

   Študijné plány

   Študijné plány

   Študijné plány