Programy Rozširujúceho pedagogického štúdia

Študijné programy RŠ rozdelené podľa katedier, ktoré zabezpečujú výučbu jednotlivých predmetov:

Katedra matematiky
Študijné plány  

Katedra biológie a ekológie
Študijné plány  

Katedra geografie
Študijné plány   

Katedra hudby
Študijné plány hudobné umenie  
Študijné plány zameranie sólový spev  
Študijné plány špecializácia hra na organe  
Študijné plány špecializácia hra na klavíri  

Katedra informatiky
Študijné plány  

Katedra náboženskej výchovy
Študijné plány  

Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
Študijné plány  

Katedra výtvarnej výchovy
Študijné plány