NOVINKA: Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že na základe neustáleho dopytu z praxe otvárame v ďalšom akademickom roku 2023/2024 nový program kvalifikačného vzdelávania: Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania.  Ponuka našich programov sa tak rozšíri o veľmi žiadanú profesiu – učiteľ materskej školy.

Prihlášku na rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania a všetky informácie nájdete na našej stránke v časti „Rozširujúce štúdium“:  https://www.ccvpfku.sk/ponuka-ccv-pf-ku/rozsirujuce-studium-2/ 

Absolventi rozširujúceho štúdia predprimárneho vzdelávania sú po úspešnom absolvovaní tohto dvojročného štúdia spôsobilí a plnohodnotne pripravení pre prácu učiteľa na úrovni predprimárneho vzdelávania. Majú uplatnenie ako učitelia v materskej škole. Sú plne kvalifikovaní pre odborno-metodickú prácu potrebnú pre organizáciu a riadenie vzdelávania v predškolských zariadeniach.