Korešpondenčná adresa:


Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

KONTAKTY

Riaditeľka Centra celoživotného vzdelávania:
PaedDr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: lubica.durajdova@ku.sk
Tel.kontakt: +421 918 722 037
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 – 15:30 hod.)

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií v súvislosti s rozširujúcim štúdiom, doplňujúcim pedagogickým štúdiom a o posudkoch k atestačným portfóliám:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Kancelária č. A127
E-mail: zuzana.gejdosova@ku.sk
telefón: +421 918 722 129

Osoba poskytujúca informácie o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019
Mgr. Katarína Jablonská, PhD.
Kancelária č. A118
E-mail: katarina.jablonska@ku.sk

Osoba poskytujúca informácie o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019
PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: dominika.pazitkova@ku.sk

Študijná referentka:
Jana Kyselová
Kancelária č. A119
E-mail: jana.kyselova@ku.sk
telefón : +421 917 918 704
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 – 15:30 hod.)

Ak sa na uvedené telefónne čísla nedovoláte, prosíme, kontaktuje nás na e-mailové adresy. Ďakujeme.