VÁŽENÉ KOLEGYNE, VÁŽENÍ KOLEGOVIA,

oznamujeme Vám, že v dňoch od 19.7.2021 – 23.8.2021 čerpajú zamestnanci Centra celoživotného vzdelávania dovolenku. V prípade Vašich otázok nás kontaktujte na e-mailové adresy ktoréhokoľvek zamestnanca CCV.
Telefonáty v uvedených dňoch nevybavujeme.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemné leto.

 

Kontakty

Korešpondenčná adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Ak sa na uvedené tel. číslo nedovoláte, prosíme, kontaktuje nás na mailové adresy. Ďakujeme.

Riaditeľka Centra celoživotného vzdelávania:
PaedDr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: lubica.durajdova@ku.sk
Tel.kontakt: +421 918 722 037
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 – 15:30 hod.)

Osoba poskytujúca informácie o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Kancelária č. 116
E-mail: jankamoda@gmail.com

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií v súvislosti s rozširujúcim štúdiom, doplňujúcim pedagogickým štúdiom:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Kancelária č. A118
E-mail: zuzana.gejdosova@ku.sk
telefón: +421 918 722 129

Osoba poskytujúca informácie o posudkoch k atestačným portfóliám v zmysle zákona 138/2019
Mgr. Katarína Jablonská, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: katarina.jablonska@ku.sk

Osoba poskytujúca informácie o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019
PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: dominika.pazitkova@ku.sk

Študijná referentka:
Jana Kyselová
Kancelária č. A119
E-mail: jana.kyselova@ku.sk
telefón : +421 917 918 704
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 – 15:30 hod.)