Kontakty

Korešpondenčná adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Prosíme Vás o rešpektovanie uvedených dní a hodín na vybavenie Vašich telefonátov. Ak sa k nám nedovoláte ani počas vyhradeného času, prosíme, kontaktuje ktoréhokoľvek zamestnanca CCV PF KU, prostredníctvom mailových adries, ktoré sú uvedené v kontaktoch na webovej stránke www.ccvpfku.sk. Ďakujeme.

 

Riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania:
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: jankamoda@gmail.com

Odborní asistenti:
Mgr. Katarína Jablonská, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: katarina.jablonska@ku.sk

PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: dominika.pazitkova@ku.sk

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií
o obsahu vzdelávacích programov a prijímanie žiadostí o pridelenie konzultanta:

Mgr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: lubica.durajdova@ku.sk

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií v súvislosti
s rozširujúcim štúdiom, doplňujúcim pedagogickým štúdiom a ďalším vzdelávaním:

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Kancelária č. A118
E-mail: zuzana.gejdosova@ku.sk
telefón: +421 918 722 129

Kontaktná osoba pre administráciu vzdelávacích programov a študijná referentka:
Jana Kyselová
Kancelária č. A119
E-mail: jana.kyselova@ku.sk
telefón : +421 917 918 704
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 – 15:30 hod.)

Kontakt na Centrum celoživotného vzdelávania
Telefón: +421 918 722 037
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 – 15:30 hod.)