OZNAM (21.9.2022)
Momentálne je prijímanie prihlášok na základný program funkčného vzdelávania ukončené. Vzdelávanie začína 1.10.2022. Prosíme prihlásených uchádzačov, ktorí nedostali pozvánku s termínmi e-mailom, aby kontaktovali dr. Gejdošovú na e-mail zuzana.gejdosova@ku.sk.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DPŠ
Oznamujeme Vám, že na stránke v sekcii Doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ bol zverejnený dokument „Vzor k záverečnej práci – DPŠ“