VÁŽENÉ KOLEGYNE, VÁŽENÍ KOLEGOVIA,

oznamujeme Vám, že v dňoch od 19.7.2021 – 23.8.2021 čerpajú zamestnanci Centra celoživotného vzdelávania dovolenku. V prípade Vašich otázok nás kontaktujte na e-mailové adresy ktoréhokoľvek zamestnanca CCV.
Telefonáty v uvedených dňoch nevybavujeme.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemné leto.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DPŠ
Oznamujeme Vám, že na stránke v sekcii Doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ bol zverejnený dokument “Vzory k záverečnej práci DPŠ“.

OZNAM K ATESTAČNÝM SKÚŠKAM
Vážené kolegyne a kolegovia,
v týchto dňoch sme obdržali viacero otázok od tých z Vás, ktorí odovzdali atestačné práce k augustu 2019 a ešte nevykonali atestačnú skúšku. Chceli by sme Vás informovať, že momentálne prebieha vykonávanie atestácii formou online. Prosíme Vás, aby ste boli trpezliví, pretože oznámenia o online forme skúšania sa postupne posielajú na mailové adresy. Takéto skúšanie bude prebiehať do odvolania a týka sa len tých, ktorí od nás dostanú oznámenie mailom. Ďakujeme za pochopenie a ubezpečujeme Vás, že robíme maximum, aby sme Vás čo najskôr vyskúšali.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
Oznamujeme Vám, že nám MŠVVaŠ SR schválilo všetky moduly funkčného vzdelávania.
Bližšie informácie nájdete v časti „Ponuka CCV – funkčné vzdelávanie