NOVINKA: Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že na základe neustáleho dopytu z praxe otvárame v ďalšom akademickom roku 2023/2024 nový program kvalifikačného vzdelávania: Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania.  Ponuka našich programov sa tak rozšíri o veľmi žiadanú profesiu – učiteľ materskej školy.

Rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania je v procese akreditácie a v najbližšom čase bude zverejnené na našej stránke v časti „Rozširujúce štúdium“. V prípade Vášho záujmu sledujte prosím našu stránku, kde nájdete podmienky prijatia aj prihlášku:  https://www.ccvpfku.sk/ponuka-ccv-pf-ku/rozsirujuce-studium-2/ 

Absolventi rozširujúceho štúdia Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie sú po úspešnom absolvovaní dvojročného rozširujúceho štúdia spôsobilí a plnohodnotne pripravení pre prácu učiteľa na úrovni predprimárneho vzdelávania. Majú uplatnenie ako učitelia v materskej škole. Sú plne kvalifikovaní pre odborno-metodickú prácu potrebnú pre organizáciu a riadenie vzdelávania v predškolských zariadeniach.

CCV PF KU