OZNAM O PRERUŠENEJ VÝUČBE
Na základe pokynu rektora Katolíckej univerzity sú pozastavené všetky aktivity Centra celoživotného vzdelávania do odvolania. Záujemcovia o odovzdanie atestačného portfólia, môžu svoju žiadosť o vykonanie atestácie odoslať poštou na uvedenú adresu. Zároveň ich prosíme, aby si pozreli aj aktualizované tabuľky k atestačnému portfóliu. Ďakujeme.

OZNAM K ATESTAČNÝM SKÚŠKAM
Vážené kolegyne a kolegovia,
v týchto dňoch sme obdržali viacero otázok od tých z Vás, ktorí odovzdali atestačné práce k augustu 2019 a ešte nevykonali atestačnú skúšku. Chceli by sme Vás informovať, že momentálne prebieha vykonávanie atestácii formou online. Prosíme Vás, aby ste boli trpezliví, pretože oznámenia o online forme skúšania sa postupne posielajú na mailové adresy. Takéto skúšanie bude prebiehať do odvolania a týka sa len tých, ktorí od nás dostanú oznámenie mailom. Ďakujeme za pochopenie a ubezpečujeme Vás, že robíme maximum, aby sme Vás čo najskôr vyskúšali.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
Oznamujeme Vám, že nám MŠVVaŠ SR schválilo všetky moduly funkčného vzdelávania.
Bližšie informácie nájdete v časti „Ponuka CCV – funkčné vzdelávanie