Názov: Tvorba atestačného portfólia pre prvú atestáciu v kategórii učiteľ

Kedy? 8.4.2024

Dátum prihlásenia sa: do 7.4.2024; podmienka je zaplatený poplatok do dňa webinára

Registračný formulárTU

Čas: od 16:00 – 17:00 hod.

Pre koho?

Pre samostatných pedagogických zamestnancov

v kategórii: učiteľ

podkategória:  učiteľ materskej školy

                               učiteľ prvého stupňa ZŠ

                               učiteľ druhého stupňa ZŠ 

                               učiteľ strednej školy

                               učiteľ základnej umeleckej školy                          

                        

O čom to bude?  

Počas webinára sa dozviete základné informácie k tvorbe atestačného portfólia na vykonanie prvej atestácie. Predstavíme Vám vzorovú štruktúru jednotlivých oblastí atestačného portfólia v súlade s podmienkami  a požiadavkami  CCV PF KU.  

Poplatok: 30€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „web“

Doklad o zaplatení pošlite Dr. Gejdošovej na e-mail zuzana.gejdosova@ku.sk  

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)