Oznam

V súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Po schválení potrebnej vyhlášky, kde sa uvádza aj rozpis modulov funkčného vzdelávania, zverejníme na našej webovej stránke všetky aktuálne informácie a ďalší postup pre Vaše prihlasovanie.

Tých, ktorí poslali prihlášky na funkčné vzdelávanie a mali byť zaradení do kurzov od nového kalendárneho roka, budeme osobne kontaktovať.