Doplňujúce pedagogické štúdium Dĺžka štúdia Prijímacie konanie Termín podania prihlášky Poplatok za rok štúdia Miesto štúdia Rozsah štúdia
Základný modul DPŠ – Pedagogický kompetenčný rámec 1 rok Bez prijímacej skúšky  

do 30.6.2024

650 Eur
Ružomberok 100 hodín
Rozširujúci modul DPŠ v kategórii učiteľ 1 rok Bez prijímacej skúšky  

do 30.6.2024

 

650 Eur Ružomberok 100 hodín
Rozširujúci modul DPŠ v kategórii vychovávateľ 1 rok Bez prijímacej skúšky  

do 30.6.2024

 

350 Eur Ružomberok 80 hodín (vrátane praxe)
Rozširujúci modul DPŠ v kategórii pedagogický asistent 1 rok Bez prijímacej skúšky  

do 30.6.2024

 

350 Eur Ružomberok 80 hodín (vrátane praxe)