Milé kolegyne, milí kolegovia,

v rámci projektu KEGA 006KU-4/2023 vás prosíme o spoluprácu a dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka (zaujíma nás váš názor, vaše potreby), ktorého výsledky budú použité pri tvorbe multimediálnej platformy o online poradne pre učiteľov a ďalších vykonávateľov pomáhajúcich profesií v oblasti prevencie vzniku látkových a nelátkových závislostí u žiakov základných a stredných škôl. Obsahom platformy budú vzdelávacie a študijné materiály, ktoré budú aj súčasťou programu plánovaného inovačného vzdelávania.

Dotazník je anonymný, vaše odpovede nám pomôžu pripraviť adresnú a cielenú podporu na skvalitnenie preventívnych aktivít v praxi.

Link: https://ankety.ku.sk/index.php/849293?

 

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

týmto by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o vyplnenie dotazníka zameraného na analýzu psycho-sociálnych podmienok Vášho pracovného prostredia.

Dotazník je anonymný a výsledky budú použité pre účely výskumnej úlohy Vega.

Za výskumný tím:
prof. PhDr. Erich Petlák CSc.
PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

Dotazníkhttps://forms.gle/tt17H4mna3E1hzzw8

 

 

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,

na základe snahy o prepojenie univerzitného a zamestnávateľského prostredia v rámci procesu celoživotného vzdelávania v súlade s požiadavkami praxe Vás prosíme o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie záujmu o nové typy vzdelávania / štúdia na CCV PF KU. Zaujíma nás, o aké druhy vzdelávania máte záujem, na aké oblasti vzdelávania sa máme zamerať a aké sú požiadavky na profesijný rozvoj z praxe. Dotazník je krátky, za Váš čas a ochotu vopred ďakujeme.

Dotazník záujmu: https://ankety.ku.sk/index.php/136252?lang=sk

 

 

Prieskumná správa o výsledkoch záujmu o nové typy štúdia poskytovaného na CCV PF KU v Ružomberku_2023