Oznam

V súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

opäť sme spustili prijímanie prihlášok na základný program funkčného vzdelávania, v súlade s novelizovaným zákonom č. 138/2019 Z.z zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na Základný program funkčného vzdávania je možné prihlásiť sa do 07.04.2022.

Vzdelávanie sa začne po schválení vyhlášky k funkčnému vzdelávaniu. Momentálne dátum nevieme.

Záväznú prihlášku spolu s overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní posielajte poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za vzdelávanie je 179 €. Informácie k úhrade poplatku Vám pošleme spolu s oznámením o prijatí na vzdelávanie. Poplatok neuhrádzajte skôr!

Tešíme sa na Vás.

Prihláška na základný program funkčného vzdelávania