Tabuľky s požadovanými kompetenciami pre vykonanie prvej atestácie odborných zamestnancov

Kategória:
Psychológ  a školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Kariérrový poradca – doplníme neskôr
Liečebný pedagóg  – doplníme neskôr
Sociálny pedagóg 

Tabuľky s požadovanými kompetenciami pre vykonanie druhej atestácie odborných zamestnancov

Kategória:
Psychológ  a školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Kariérrový poradca  – doplníme neskôr
Liečebný pedagóg  – doplníme neskôr
Sociálny pedagóg