Rozširujúce štúdium Dĺžka štúdia Prijímacie konanie Termín podania prihlášky Poplatok za rok štúdia Miesto štúdia Školiace pracovisko PF KU
RŠ učiteľstva pre primárne vzdelávanie
2 roky
prijímacia a talentová skúška do 30.6.2024 850 Eur
Ružomberok
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
RŠ predprimárneho vzdelávania  2 roky bez prijímacej skúšky do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
RŠ biológie 2 roky bez prijímacej skúšky do 30.6.2024 850 Eur
Ružomberok Katedra biológie
RŠ geografie 2 roky bez prijímacej skúšky do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra geografie
RŠ informatiky 2 roky bez prijímacej skúšky do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra informatiky
RŠ matematiky 2 roky prijímacia skúška do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra matematiky
RŠ náboženskej výchovy 2 roky bez prijímacej skúšky do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra katechetiky a praktickej teológie
RŠ špeciálnej pedagogiky 2 roky bez prijímacej skúšky do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra špeciálnej pedagogiky
RŠ výtvarnej výchovy 2 roky talentová skúška do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra výtvarnej výchovy
RŠ hudobnej výchovy 3 roky talentová skúška do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra hudby
RŠ hudobného umenia – Hra na klavíri 3 roky talentová skúška do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra hudby
RŠ hudobného umenia – Hra na organe 3 roky talentová skúška do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra hudby
RŠ hudobného umenia – Sólový spev 3 roky talentová skúška do 30.6.2024 850 Eur Ružomberok Katedra hudby