Tematické okruhy k atestačnej skúške – prvá atestácia

Pedagogickí zamestnanci

Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy
Vychovávateľ
Majster odbornej výchovy
Školský tréner
Školský špeciálny pedagóg

Tematické okruhy k atestačnej skúške – druhá atestácia

Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy
Vychovávateľ
Majster odbornej výchovy
Školský špeciálny pedagóg