Tematické okruhy k atestačnej skúške – prvá atestácia

Pedagogickí zamestnanci

Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy
Vychovávateľ
Majster odbornej výchovy

Tematické okruhy k atestačnej skúške – druhá atestácia

Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy
Vychovávateľ
Majster odbornej výchovy