Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Centrum celoživotného vzdelávania svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to v oblasti prípravy nových vzdelávacích programov a vedecko-výskumnej. Spolupracuje s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.

Vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní si profesionality a kariérového rastu.

Od 1.9.2019 zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Rozširujúce vzdelávanie poskytujeme vo všetkých akreditovaných programoch druhého stupňa, ako napr. :biológia, cudzích jazykov (taliansky jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk), geografia, hudobné umenie, hra na organe, hra na klavír, informatika, matematika, náboženská výchova, sólový spev, špeciálna pedagogika, výtvarná výchova.

Prihlášky k uvedeným vzdelávacím programom budú postupne zverejňované na webovej stránke pri príslušných programoch.

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke.
Na telefónnych číslach Vám momentálne viac informácií poskytnúť nevieme.
Prosíme Vás, sledujte pravidelne našu stránku, ktorú budeme priebežne aktualizovať.