Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Centrum celoživotného vzdelávania svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to v oblasti prípravy nových vzdelávacích programov a vedecko-výskumnej. Spolupracuje s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.

Vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní si profesionality a kariérového rastu.

Od 1.9.2019 zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Rozširujúce vzdelávanie poskytujeme vo všetkých akreditovaných programoch druhého stupňa, ako napr. :biológia, cudzích jazykov (taliansky jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk), geografia, hudobné umenie, hra na organe, hra na klavír, informatika, matematika, náboženská výchova, sólový spev, špeciálna pedagogika, výtvarná výchova.

Prihlášky k uvedeným vzdelávacím programom budú postupne zverejňované na webovej stránke pri príslušných programoch.

Rozširujúce vzdelávanie poskytujeme vo všetkých akreditovaných programoch druhého stupňa, ako napr. :biológia, cudzích jazykov (taliansky jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk), geografia, hudobné umenie, hra na organe, hra na klavír, informatika, matematika, náboženská výchova, sólový spev, špeciálna pedagogika, výtvarná výchova.
V prípade otázok a pripomienok ohľadom Vášho rozširujúceho štúdia nás kontaktujte na e-mail:  rozsirujuce.ccv@gmail.com

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke.
Na telefónnych číslach Vám momentálne viac informácií poskytnúť nevieme.
Prosíme Vás, sledujte pravidelne našu stránku, ktorú budeme priebežne aktualizovať.