Smernica č. 1/2023
dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku o činnosti Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku

Smernica č. 2/2023   
dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pre kvalifikačné vzdelávanie