Smernica č. 1/2020
dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku o činnosti Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku

Smernica č. 2/2020  
dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pre kvalifikačné vzdelávanie