Vážení uchádzači o vykonanie atestácie,
Radi by sme Vás upozornili, že v súlade s platným znením vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. je od 1. októbra 2018 poplatok za vykonanie atestácie stanovený na 41 €. Odpustenie uvedeného poplatku pre absolventov edukačnej prípravy k atestačnej skúške na našej univerzite zostáva naďalej v platnosti.
Vedenie CCV

Pridaj komentár