Vzhľadom na prijatie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je potrebné, aby ste atestačnú prácu poslali spolu so žiadosťou o vykonanie atestácie a s ďalšími potrebnými dokumentami najneskôr do 31.8.2019.

Mgr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
CCV PF KU