Vzhľadom na prijatie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je potrebné, aby ste poslali atestačnú prácu spolu so žiadosťou o vykonanie atestácie a s ďalšími potrebnými dokumentami najneskôr do 31.8.2019. Tento oznam sa týka všetkých tých, ktorí ukončili Edukačnú prípravu v Centre celoživotného vzdelávania, ako aj tých, ktorí spĺňajú podmienky k vykonaniu atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mgr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
CCV PF KU