DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM A ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM:

Hodnotenie spokojnosti DPŠ a RŠ akademický rok 2023/2024

Hodnotenie spokojnosti DPŠ a RŠ akademický rok 2022/2023

 

ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE:

Koordinátor školského podporného tímu akademický rok 2023/2024

Kariérový poradca akademický rok 2023/2024

Koordinátor školského podporného tímu akademický rok 2022/2023

Kariérový poradca akademický rok 2022/2023

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 2023

 

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE:

Prístup zameraný na žiaka akademický rok 2023/2024

Multidisciplinárny prístup akademický rok 2023/2024

Multidisciplinárny prístup akademický rok 2022/2023